Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni zawiadamia, iż w związku z brakiem możliwości przebadania próbek wody pitnej w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku, oraz laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r., zawiesza możliwość pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na jednostkach pływających w dniach 21.12.2015- 04.01.2016 r.

Drukuj