Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 26 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Seminarium odbędzie się 26 września 2016r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w Sali Morskiej (budynek II)

Szczegóły

Drukuj