Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że od 14 listopada 2017 roku zmieniły się stawki za czynności wykonywane w ramach granicznych kontroli żywności

Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności obliczane są na podstawie Rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku ( Dz.U. z 2017r. poz. 2012).

więcej…

Drukuj