Informacje dla importerów żywności. Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego. Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

1. Informacje wstępne

Z dniem 14 grudnia 2019 r wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem towary dla których obowiązują szczególne warunki przywozu lub podlegają one wzmożonym kontrolom, objęte są wspólnotowym zdrowotnym dokumentem wejścia CHEDD.

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wypełnia elektronicznie w systemie TRCES-NT pierwsza część dokumentu CHEDD, który jednocześnie pełni role zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli sanitarnej.

Cały przebieg kontroli oraz wynik kontroli granicznej będzie dokumentowany elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu wypełnienia I części dokumentu CHEDD przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę , konieczność jest założenia konta w systemie TRCES -NT przez podmioty.

2. Zadania odpowiedzialnego za przesyłkę (RFC)

Odpowiedzialny za przesyłkę (RFC), który zgłasza do BCP wwóz towaru z państwa trzeciego powinien:

  • wypełnić część I dokumentu CHEDD w systemie TRACES NT, podpisać on-line,
    co jest równoważne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej – minimum 24 godziny przed przewidywanym terminem przybycia przesyłki do BCP.
  • dołączyć w części I dokumentu CHEDD wersję elektroniczną (np. zeskanowaną) dokumentacji towarzyszącej przesyłce (wymienioną powyżej oraz ewentualnie inną, którą posiada). Dołączanie odbywa się w systemie TNT, analogicznie, jak załączników do e-maila. Dołączanie odbywa się przed podpisaniem dokumentu
    i przekazaniem do BCP (automatycznie zrealizowane przez system)

Odpowiedzialny za przesyłkę (RFC), który zgłasza do BCP wwóz towaru z państwa musi najpierw uzyskać dostęp do systemu TRACES NT, aby móc wypełnić część I dokumentu CHEDD.

Szczegóły dotyczące zmian kontroli granicznej, jak również instrukcja stosowania systemu TRACES NT, instrukcja jak założyć wniosek o dostęp do systemu znajduje się poniżej:

Drukuj