Warunki przyjmowania wniosków w sekcji nadzoru nad importowaną żywnością i przedmiotami użytku w Gdyni

Z uwagi na konieczność  zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, sekcja nadzoru nad importowaną żywnością w Gdyni, uprzejmie informuję , iż z dniem 06.10.2020 r. wizyty klientów będą odbywać się wyłącznie w wyznaczonych godzinach, t.j. codziennie w godz. 9:00-10:00 oraz 12:00-13:00. Proszę o ograniczenie obecności  w Urzędzie do w/w godzin.

W przypadku wizyty w urzędzie bardzo prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz korzystanie z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji rąk.

Numer telefonu:

Sekcja nadzoru  nad importowaną  żywnością i PU

58 620 81 15 wew. 29

58 621 91 14

Drukuj