Warunki przyjmowania wniosków w sekcji nadzoru nad importowaną żywnością i przedmiotami użytku w Gdańsku

Z uwagi na konieczność  zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 , sekcja nadzoru nad importowaną żywnością w Gdańsku, uprzejmie informujemy , iż z dniem 08.10.2020 r. wizyty klientów będą odbywać się tylko w wyznaczonych godzinach.

Poniedziałek – piątek w godz. 09:00 – 10:00 oraz 12:00-13:00.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie na adres mailowy: dct@gsse.eu

Prosimy o ograniczenie obecności  w Urzędzie do w/w godzin.

W przypadku wizyty w Urzędzie bardzo prosimy o zakrywanie nosa i ust, korzystanie z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Numer telefonu:

Sekcja nadzoru  nad importowaną  żywnością i PU

58 343 09 48

58 343 28 09

Drukuj