Dokumenty

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

Prosimy zwrócić szczególną uwagę aby nie zmieniać wzorów dokumentów podczas ich wypełniania.

Sekcja Higieny Pracy

Karta zgłoszenia pracodawcy. Pobierz

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. Pobierz

Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdyni i nadzoru bieżącego higieny żywności, żywienia i PU

Od dnia 01.10.2015 zmienia się procedura wyrażania zgody na tranzyt wewnątrz kraju (Zawiadomienie) przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Więcej…

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu. Pobierz

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Pobierz

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Eksport żywności. Pobierz

Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdańsku

Wniosek środka spożywczego – Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

Załącznik do wniosku środka spożywczego
– Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

Wniosek – substancja pomagajaca w przetwarzaniu
– Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

CHED-D
– poprzez system Traces NT

Melamina poliamid – załącznik
– Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

Sekcja Higieny Transportu i Higieny Komunalnej

Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdyni. Pobierz

Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdańsku. Pobierz

Zlecenie na wydanie międzynarodowego certyfikatu medycznego. Pobierz

Zlecenie na wydanie świadectwa kontroli statku. Pobierz

Morska deklaracja o stanie zdrowia (Maritime declaration of health). Pobierz

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. Pobierz

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Pobierz

Drukuj
Data utworzenia: 4 kwietnia 2018, 13:05
Osoba tworząca dokument: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 9 września 2020, 13:33
Osoba modyfikująca dokument: Administrator