Narodowy instytut zdrowia publicznego – państwowy zakład higieny wraz z głównym inspektoratem sanitarnym zapraszają pracowników usług pozamedycznych (fryzjerów, kosmetyczki, tatuażystów) na bezpłatne, certyfikowane szkolenia w ramach projektu pt. „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”.

Biorąc udział w szkoleniach:

  • Poznają Państwo zagrożenia, na jakie jesteśmy narażeni podczas wykonywania zabiegów w gabinetach usług upiększających;
  • Udoskonalą Państwo umiejętności w zakresie zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych, tatuowania, strzyżenia;
  • Zwiększą Państwo wiedzę na temat zakażeń wirusem HCV.

Szczegóły

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 26 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Seminarium odbędzie się 26 września 2016r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w Sali Morskiej (budynek II)

Szczegóły

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni zawiadamia, iż w związku z brakiem możliwości przebadania próbek wody pitnej w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku, oraz laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r., zawiesza możliwość pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na jednostkach pływających w dniach 21.12.2015- 04.01.2016 r.