Licytacja 1

Gdynia, dnia 27.05.2016

PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY w Gdyni

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 300 euro.

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.Nr 114 poz. 761) informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia oraz w oddziale w Gdańsku – Graniczny Punktu Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 14/15, 80-542 Gdańsk.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.

Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do dnia 09.06.2016 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia( w przypadku wysłania poczta decyduje data wpływu).

Oferte należy składać/ dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitrano- Epidemiologiczna w Gdyni,
Ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
„Oferta na zakup składników majątku ruchomego”

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. 09.06.2016. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE.

Informacji dodatkowych udziala Marta Czapp tel. 882-085-679
Zał. Nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO DO SPRZEDAŻY Pobierz
Zał. Nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

Id Przedmiot Cena sprzedaży Uwagi Zdjęcie
1 Krzesło obrotowe 10 zł Wymaga konserwacji, uszkodzona rączka oparcia
2 Krzesło obrotowe 10 zł Wymaga konserwacji, uszkodzone oparcie tylne
3 Krzesło obrotowe 30 zł Posiada ślady użytkowania
4 Krzesło obrotowe 10 zł Wymaga konserwacji, uszkodzona rączka oparcia
5 Krzesło obrotowe 25 zł Posiada ślady użytkowania, plamy na poszyciu
6 Krzesło obrotowe 40 zł Posiada ślady użytkowania
7 Krzesło obrotowe 20 zł Wymaga konserwacji, uszkodzona rączka oparcia
8 Krzesła 5 zł/szt. Wymagana konserwacja, uszkodzenia i zabrudzenia na poszyciu
9 Krzesło obrotowe 20zł Wymaga konserwacji, brak uchwytu
10 Zestaw komputerowy 300zł Niedziałający, komponenty niesprawdzane
11 Niszczarka Opus VS 711 CD 20zł Uszkodzona – nie włącza się
12 Mikroskop 50zł Posiada ślady użytkowania, nie działa
13 Czajnik Tefal Express 1zł Przepalony
14 Maszyna do pisania mechaniczna 10 zł Niedziałająca
15 Nadstawka na biurko czarna 10 zł Posiada ślady użytkowania
16 Szafy brązowe, 3 szt. 50 zł Posiada ślady użytkowania
17 Biurko czarne 5 zł Posiada ślady użytkowania
18 Biurko komputerowe 20 zł Posiada ślady użytkowania
19 Maszyna do pisania- elektroniczna OPTIMA-SP-20 bez przewodu zasilającego 10 zł Posiada ślady użytkowania
20 Czajnik elektryczny uszkodzony 1 zł Posiada ślady użytkowania, przepalony
21 UPSy uszkodzone 4 szt. 10 zł/szt. Posiada ślady użytkowania
22 Szafki kuchenne bez blatów, zamiast szafka kuchenna 40 cm 50zł Posiada ślady użytkowania
23 Przystawka telefoniczna na biurko czarna nie kompletna 1 zł Posiada ślady użytkowania
24 Fax uszkodzony 10zł Posiada ślady użytkowania
25 Termotorba różowa 1 zł Posiada ślady użytkowania
26 Termotorby 2 szt. 1 zł Posiada ślady użytkowania
27 Termotorba zielona 1 zł Posiada ślady użytkowania
28 Aparaty telefoniczne analogi STC101 5 zł Posiada ślady użytkowania, nie działający
29 Aparat telefoniczny Alcatel 5 zł Posiada ślady użytkowania, nie działający
29 Aparat telefoniczny niedziałający 5 zł Posiada ślady użytkowania, nie działający
30 Aparat telefoniczny Panasonic niedziałający 5 zł Posiada ślady użytkowania, nie działający
31 Głośniki komputerowe Elephant uszkodzone 5 zł Posiada ślady użytkowania
32 Niszczarka Fellowers P70CM 20 zł Uszkodzona
33 Niszczarka Opus VS710CD 20 zł Uszkodzona
34 Odkurzacz uszkodzony 20 zł Posiada ślady użytkowania
35 Odkurzacz uszkodzony 10 zł Posiada ślady użytkowania
36 Torba 10 zł Posiada ślady użytkowania
37 Krzesła 10 szt. 10 zł/szt. Posiada ślady użytkowania
38 Waga niemowlęca/mechaniczna 10 zł Posiada ślady użytkowania
39 Lodówka Mińsk 20 zł Niesprawna