Licytacja 2

Gdynia, dnia 13.12.2016

PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY w Gdyni

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 300 euro.

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.Nr 114 poz. 761) informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia oraz w oddziale w Gdańsku – Graniczny Punktu Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 14/15, 80-542 Gdańsk.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.

Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do dnia 23.12.2016 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia( w przypadku wysłania poczta decyduje data wpływu).

Oferte należy składać/ dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitrano- Epidemiologiczna w Gdyni,
Ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
„Oferta na zakup składników majątku ruchomego”

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. 23.12.2016. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE.

Informacji dodatkowych udziala Marta Czapp tel. 882-085-679
Zał. Nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO DO SPRZEDAŻY Pobierz
Zał. Nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

Id Przedmiot Cena sprzedaży Uwagi Zdjęcie
1 Krzesło obrotowe 10 zł Wymaga konserwacji, uszkodzona rączka oparcia
2 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
3 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
4 Krzesło obrotowe 10 zł Uszkodzone
5 Krzesło obrotowe 10 zł Posiada ślady użytkowania
6 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
7 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
8 Krzesła 10 zł / szt. Uszkodzone
9 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
10 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
11 Krzesło obrotowe 15 zł Wymaga konserwacji, uszkodzona rączka
12 Krzesło obrotowe 15 zł Posiada ślady użytkowania
13 Krzesło obrotowe 10 zł Uszkodzone
14 Drukarka wielofunkcyjna 20 zł Niesprawna
15 Monitor 15 zł Niesprawny
16 Telefon 10 zł Uszkodzony
17 Telefon 10 zł Uszkodzony
18 Telefon 15 zł Uszkodzony
19 Drukarki HP 4szt. 50 zł Uszkodzone
20 Niszczarka 10 zł Niesprawna
21 Monitor 15 zł Uszkodzony
22 Lodówka 15 zł Niedziałająca
23 Czajnik 5 zł Uszkodzony
24 Centralka Telefonicna 5 zł Niedziałająca
25 Kalkulator 5 zł Niedziałający
26 Krzesła 2 zł / szt. Połamane, posiadają ślady użutkowania
27 Niszczarka 5 zł Niedziałająca
28 Wentylator 5 zł Niedziałający
29 Krzesło 15 zł Stan dobry