Licytacja 3

Gdynia, dnia 23.07.2018

PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY w Gdyni

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 300 euro.

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.Nr 114 poz. 761) informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia oraz w oddziale w Gdańsku – Graniczny Punktu Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 14/15, 80-542 Gdańsk.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem.

Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do dnia 06.08.2018 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia( w przypadku wysłania poczta decyduje data wpływu).

Oferte należy składać/ dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Graniczna Stacja Sanitrano- Epidemiologiczna w Gdyni,
Ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
„Oferta na zakup składników majątku ruchomego”

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. 06.08.2018. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE.

Informacji dodatkowych udziala Marta Czapp tel. 882-085-679
Zał. Nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO DO SPRZEDAŻY Pobierz
Zał. Nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz

 

Id Przedmiot Cena sprzedaży Uwagi Zdjęcie
1 Kuchenka mikrofalowa CLATRONIC 2 zł Niesprawna
2 Wiatrak HB 2 zł Połamany, niesprawny
3 Niszczarka do dokumentów OPUS VS 711 CD (5 szt) 2 zł / szt Niesprawna
4 Drukarka Samsung ML-2010P (3 szt) 5 zł / szt Niesprawna
5 Drukarka HP LaserJet 1010 (3 szt) 5 zł / szt Niesprawna
6 Monitor 10 zł Niesprawny
7 Monitor (2 szt) 10 zł / szt Niesprawny
8 Monitor LG Flatron T710BH 10 zł Niesprawny
9 Klawiatury, myszki ze złączem PS/2 (po 10 szt) 5 zł / szt Niesprawne