Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których dane osobowe przetwarza.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Kontenerowa 4, 81-155 Gdynia
tel. 58-620-81-15;
email: sekretariat@gsse.eu, gsse.gdynia@pis.gov.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: iodo@gsse.eu
listownie na adres: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni,
ul. Kontenerowa 4, 81-155 Gdynia
telefonicznie: 58 343-28-09

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz ustalenia uprawnień do uznania choroby zawodowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

– w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

– w celu realizacji ustalenia uprawnień do uzyskania choroby zawodowej jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia uprawnień.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

Drukuj
Data utworzenia: 22 maja 2018, 21:19
Osoba tworząca dokument: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2020, 10:49
Osoba modyfikująca dokument: Administrator