Sprawozdania finansowe

BILANS
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2019 r.


BILANS
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.