Sprawozdania finansowe

BILANS
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2019 r.


BILANS
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

Data utworzenia: 22 sierpnia 2018, 13:10
Osoba tworząca dokument: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 7 maja 2020, 13:12
Osoba modyfikująca dokument: Administrator